Werkwijze

Als eerstelijnspsychologen werken wij in principe kortdurend en klachtgericht, waarbij we ons focussen op de krachtige kant van de cliënt. Onze werkwijze is eclectisch en generalistisch. Dat wil zeggen dat we gebruik maken van interventies uit verschillende stromingen; welke benadering we kiezen is afhankelijk van de cliënt en van de hulpvraag. We bieden dus geen standaard-zorgprogramma's maar zorg op maat.
De meest gebruikte therapeutische technieken zijn:

  • cognitieve gedragstherapie,
  • systeemtherapie,
  • clientcentered therapy,
  • EMDR ( alleen Gerrit Leusink)  en
  • psychodynamische therapie.

 

 

Tijdens de behandeling maken we gebruik van vragenlijsten. Bij aanvang van de behandeling om de klachten en problemen in kaart te brengen, tijdens de behandeling om de voortgang te "meten".

Als het nodig is, overleggen wij met uw huisarts of een psychiater.

De huisregels met betrekking tot de privacy en de Wet AVG 2018 kunt u in onze wachtkamer lezen. Dit voor zowel intern gebruik als voor extern gebruik.

Enkele psychologen binnen onze praktijk hebben zich gespecialiseerd in het behandelen van psychosociale problematiek bij cliënten met kanker. Zij maken deel uit van het IKNL netwerk voor psychologen, locatie Amsterdam: www.iknl.nl Ook staan zij ingeschreven als deskundige bij de NVPO ( www.nvpo.nl ).

Cliënten met een PTSS (posttraumatisch stress syndroom) kunnen in onze praktijk behandeld worden met EMDR zie www.emdr.nl .
Ook is er expertise binnen het team in het behandelen van clienten met burnout, chronische pijn en chronisch vermoeidheid.
Een van de psychologen heeft een opleiding gevolgd voor lichaamsgerichte psychotherapie. Spanningsklachten vertalen zich vaak in het lichaam. Lichaamsgerichte therapie verbindt voelen met denken, de geest met het lichaam, huidige met vroegere ervaringen.
Zie ook www.psynip.nl sectie lichaamsgericht werkende psychologen.


Wij proberen zo kort als mogelijk te werken. In een achttal gesprekken zijn goede resultaten te behalen.

Zodra het intakegesprek heeft plaatsgevonden, wordt de behandeling gestart. Intake, onderzoek en behandeling vinden plaats bij dezelfde psycholoog.
Voorwaarde voor een succesvolle behandeling is een goed contact tussen cliënt en behandelaar. U moet vertrouwen hebben in uw psycholoog. Mocht dat contact om wat voor reden dan ook, niet geheel naar uw wens zijn, dan kunt u dit bespreken en om een andere behandelaar vragen.

 

Mocht de eerstelijnspsychologische zorg niet voldoende zijn, dan zoeken wij samen met u naar een passende vervolgbehandeling.