Samenwerking

De psychologen van Psychologenpraktijk Castricum hebben geïnvesteerd in de samenwerking met andere vormen van eerstelijnszorg en met de tweede lijns GGZ. Wij werken samen met diverse psychologen en psychotherapeuten in Castricum. Dit is een samenwerkingsverband van GBGGZ en SGGZ.  


Indien nodig werken wij tijdens de behandeling samen met fysiotherapeuten, diëtisten en haptonomen. Zo is er een goede samenwerking met de medewerkers van "het Kruispunt" in Heemskerk (www.hetkruispunt.info), een multidisciplinair centrum voor bekkenbodemtherapie en met Move! (www.move-akersloot.nl), een fysiotherapiepraktijk in Akersloot. Voor vragen rondom loopbaan en beroepskeuze werken wij samen met een loopbaanconsulente.


Samen met medewerkers van de 2de lijns GGZ werkzaam bij "de Hoofdlijn" (www.dehoofdlijn.nl), het maatschappelijk werk en met de eerstelijnsconsulente van de Brijder Verslavingszorg vormen wij een zogenaamd GGZ-team. Doel van deze samenwerking is ervoor te zorgen dat mensen de zorg krijgen op de juiste plek.

 

Er vindt zeer regelmatig overleg plaats met de diverse POH-GGZ (praktijkondersteuners huisartsen voor de GGZ) in de ons omringende regio's ( zowel regio Castricum, Uitgeest, Limmen, Akersloot als de regio Bergen, Egmonden, Heiloo en Alkmaar).