Hulpvraag

Soms lukt het niet om er op eigen kracht uit te komen. Dan kan deskundige hulp nodig zijn.
Een Eerstelijnspsycholoog c.q. Gezondheidszorgpsycholoog kan u helpen bij diverse klachten.

Hulpvragen kunnen betrekking hebben op b.v. het verwerken of het leren omgaan met:

 • Verlies,
 • Ernstige ziekten,
 • Trauma's,
 • Relatieproblemen, problemen met vriendschappen,
 • Werk - en studieproblemen of met werkloosheid,
 • Problemen met de opvoeding,
 • Overspannenheid, chronisch stress syndroom, burnout,
 • Onbegrepen lichamelijke klachten,
 • Psychische klachten zoals schuldgevoelens, somberheid, depressie, angsten,
 • Dwanghandelingen of -gedachten,
 • Levensfaseproblematiek, ouder worden,
 • Seksuele problemen.


Denk niet te lang "ik moet er alleen uitkomen" of " het is nog niet erg genoeg". Juist in een vroeg stadium kan een eerstelijnspsycholoog/GZ-psycholoog veel voor u betekenen.

boeken