Gerrit Leusink.

  Gerrit Leusink beschikt over de volgende registraties:

  •   GZpsycholoog BIG 59012710425
  •   Eerstelijnpsycholoog NIP
  •   Lichaamsgericht Werkende Psycholoog (NIP)

 

Ik ben lid van het NIP zie www.nip.nl ), NVvGP ( zie www.nvgzp.nl ) en opgenomen in het deskundigenbestand van de NVPO (Nederlandse Vereniging van Psychosociale Oncologie).
 


Na tien jaar als verpleegkundige werkzaam te zijn geweest in een algemeen ziekenhuis in Haarlem en 14 jaar als docent c.q. trainer verbonden aan een opleiding voor verpleegkundigen, ben ik in 1993 afgestudeerd als psycholoog aan de VU te Amsterdam.

In de jaren daarna heb ik mij gespecialiseerd als gezondheidszorgpsycholoog en heb ik mij geschoold op het gebied van lichaamsgerichte therapie. Daarnaast heb ik mij gespecialiseerd in de begeleiding van cliënten met oncologische problematiek.Ik behandel mensen met kanker en hun naasten wanneer er sprake is van psychische problemen ten gevolge van de diagnose kanker. 

 

In 1996 heb ik als eerstelijnspsycholoog de praktijk gestart in Castricum, waar ik tot op heden werkzaam ben.

Per 1 januari 2019 neemt Ria Bakker de Psychologenpraktijk Castricum van mij over. Ik neem dan ook per 1 december 2018 geen nieuwe cliënten meer in behandeling. In de eerste maanden van 2019 zal ik de huidige behandelingen afronden in de daarvoor benodigde tijd

In de loop van 2019 ga ik mij richten op het begeleiden van mensen met kanker en/of hun partners. Dit zal plaatsvinden via de stichting Les Vaux ( zie www.lesvaux.nl ).

In het kader van de "herregistratie eerstelijnspsycholoog" volg ik regelmatig cursussen. Zo heb ik mij geschoold in de behandeling van trauma's middels EMDR. Verder heb ik de training voor trainers in Mindfulness gevolgd. Om relatieproblemen te kunnen helpen oplossen heb ik mij geschoold in systeemtherapie.

 

Ik ben op dinsdag, donderdag en afwisselend op maandag of vrijdag, in de praktijk aanwezig.

 

Zie voor ons onze huisregels met betrekking tot privacy en de Wet AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming), onze informatie in de wachtkamer van de praktijk; zowel het privacy beleid voor intern gebruik als het privacy statement voor externgebruik.

Kwaliteitsstatuut