Algemene informatie

Met ingang van 1 januari 2014 is het stelsel van de GGZ veranderd. De GGZ is nu ingedeeld in de Generalistische Basis GGZ ( voorheen de eerstelijnspsychologische zorg) en de Gespecialiseerde GGZ ( voorheen de tweedelijnsGGZ)

De psychologen, werkzaam in de Psychologenpraktijk Castricum-Limmen werken als GZ-psycholoog en/of eerstelijnspsycholoog binnen de Generalistische Basis GGZ.  

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Een psycholoog behandelt daarin vrij kortdurend. Zij/hij heeft daarvoor een aantal "tools" c.q. vaardigheden tot zijn beschikking, die speciaal voor de Generalistische Basis GGZ zijn ontwikkeld.

De psycholoog zal eerst een intakegesprek met u voeren.  Daarna zal zij/hij met u bespreken in hoeveel gesprekken zij/hij verwacht u te kunnen helpen. Het invullen van een test, die u via de mail wordt aangeboden, maakt onderdeel uit van de procedure. Constateert de psycholoog, dat u niet binnen de GB GGZ geholpen kunt of mag ( kan te maken hebben met de zorgverzekeraar) worden, dan verwijst hij u terug naar de huisarts. Mogelijk is dan een verwijzing naar de Gespecialiseerde GGZ nodig of is juist de hulp die de huisarts met de POH-GGZ (praktijkondersteuner GGZ) kan bieden voldoende.

De gesprekken duren 45 minuten.

Wij werken volgens de richtlijnen van de beroepsverenigingen NIP (www.psynip.nl ) en LVVP ( www.lvvp.info ) De richtlijnen van de WGBO ( Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst) en de Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) zijn van toepassing.

Eerstelijnspsychologen zijn verplicht zich iedere vijf jaar te laten herregistreren. Om aan deze eisen voor herregistratie te voldoen volgen de psychologen opleidingen, cursussen en symposia. Verder wordt er deelgenomen aan intervisiebijeenkomsten.  
 

Vergoeding en tarieven

Wie betaalt de rekening?

In 2018 heeft u vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ indien er sprake is van een DSM-stoornis (b.v. depressieve klachten, angstklachten, posttraumatische stressklachten,onverklaarbare lichamelijke klachten, slaapstoornis). Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort ( 300 minuten), Middel (500 minuten) of Intensief (750 minuten). Hoeveel sessies er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van de klachten. Uw verwijsbrief van de huisarts geeft hierbij de doorslag. Voor meer gedetailleerde informatie zie www.invoeringbasisggz.nl

Het kan zijn dat u een gedeelte zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van de hoogte van het eigen risico van uw zorgverzekering en hoeveel u hiervan heeft gebruikt. In 2017 en ook in 2018 is het eigen risico € 385,00 per jaar.

Niet alle klachten, stoornissen worden vanuit de basiszorg vergoed! De diagnosen aanpassingsstoornis, identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen en enkelvoudige fobieën worden gedeclareerd aan cliënt zelf onder de noemer onverzekerde zorg, OVP. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar komt u voor een vergoeding van OVP in aanmerking vanuit het aanvullende pakket.  U blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling, ongeacht de mate of vorm van vergoeding. Raadpleeg uw polis of bespreek dit met uw zorgverzekeraar als u hierover vragen heeft.

 

De verzekerde zorg wordt niet meer per consult gedeclareerd, maar na afloop van de behandeling.

Wij hanteren de volgende codes en tarieven:

Code Prestatie Tarief
180001 kort €       487,00 (2018)
180002 middel €       830,00 (2018)
180003 intensief €     1301,00 (2018)
180005 Onvolledig behandeltraject* €       198,00 (2018)
180004 Chronisch €    1.201,00 (2018)
194073 OVP en indien u het zelf wilt betalen €         95,00 (2018)

* Deze 2 sessies zijn om te beoordelen of u behandeld kunt worden bij de GB GGZ, de S GGZ of beter bij uw huisarts door de praktijkondersteuner GGZ.

 

Ria Bakker heeft contracten met bijna alle verzekeraars: VGZ ( Univé,IZZ IZA IAK verz. UMC, Aevitae etc.) Menzis, MUltizorg ( ONVZ, ASR, Eno etc.), DSW, CZ, Delta Lloyd, Ohra, De Friesland, Zileveren Kruis ( FBTO, Avéro Achmea etc.). Zie ook: www.psychologiepraktijkbakker.nl 

De nota gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar, indien de behandeling valt onder de GBGGZ.


Voor de vergoeding is het noodzakelijk dat u een verwijsbrief heeft van een arts.

Neemt u de eerste keer mee:

1. de verwijsbrief van de huisarts. Op de verwijzing moeten uw gegevens ( adres, geboortedatum, relatienummer zorgverzekeraar en uw BSN nummer) vermeld staan. De huisarts dient zijn AGB code te vermelden en een vermoeden van de stoornis. De datum op de verwijsbrief moet voor de datum van het eerste contact zijn.

2. het zorgpasje van uw verzekering.

3. een geldig identiteitsbewijs.

Disclaimer

 

hfjghjfghjfghjfj